II Kongres Klastrów

Zapraszamy już 20 maja 2014 do Sejmu RP

Miejsca na Kongresie Klastrów są ograniczone ze względu na pojemność Sali Kolumnowej Sejmu RP. Już teraz serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Program

Godzina
II KONGRES KLASTRÓW POLSKICH /SEJM RP
Koordynator
9:30
Rejestracja uczestników

Hasło przewodnie:

„Klastry polskie – rola i kondycja,
u progu nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020″


Patronat Honorowy:

Elżbieta Bieńkowska, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Infrastruktury i Rozwoju
Janusz Piechociński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki
Prof. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego


9:45
Briefing dla mediów
dt
dr Dariusz Tworzydło
10:30
Otwarcie II Kongresu Klastrów Polskich
 • Wystąpienie – Janusz Piechociński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki
 • Wystąpienie – Bartłomiej Bodio, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej
 • Wystąpienie – Krzysztof Krystowski, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie
I Kongres Klastrow Polskich
Bartłomiej Bodio, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej
11:00
Panel I
„Nauka – administracja – przemysł.
Razem dla innowacji”

Naczelną ideą klastrów jest oparcie ich działania o współpracę trzech środowisk. Dzięki utrzymywaniu bliskich relacji między nimi zwiększa się zarówno efektywność innowacji, jak też konkurencyjność przemysłu regionu. O znaczeniu innowacji dla gospodarki, o współpracy nauki i przedsiębiorców, a także o doświadczeniach, sukcesach i porażkach opowiedzą naukowcy, politycy i przedsiębiorcy.

Paneliści:

 • Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
 • Prof. Jacek Guliński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Prof. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk
 • Bartłomiej Bodio, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. polityki klastrowej
 • Paweł Poncyliusz, Wiceprezes Zarządu Avio Polska Sp. z o.o.
 • Piotr Wawrzaszek, Prezes Zarządu WISS S.K.A.
 • Erik Utembajew, Ambasador Republiki Kazachstanu

 

KK - Kopia
Moderator: Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie
12:00
Przerwa kawowa
IMG_7613 (1)
12:40
Zaproszenie  na Panel II
Bogdan Węgrzynek (2)2
Bogdan Węgrzynek, Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
12:45
Panel II
„Jak finansować, jak wspierać, kogo wspierać: Środki funduszy europejskich i wsparcie krajowe dla klastrów na rzecz innowacji”

Rola klastrów jako narzędzia wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw jest coraz bardziej zauważana. Efektem tego jest przeznaczenie większej ilości środków i narzędzi przeznaczonych na wsparcie klastrów i należących do nich przedsiębiorstw w programach europejskich nowej perspektywy finansowej. O tym kto będzie udzielał wsparcia, komu i na jakich zasadach będą dyskutowali przedstawiciele beneficjentów i instytucji wspierających przedsiębiorców.

Paneliści:

 • Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
 • Marcin Łata, Dyrektor Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
 • Leszek Grabarczyk, Z-ca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • dr Andrzej Siemaszko, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej
blk
Moderator: Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
12:40
Panel równoległy (sala 118)
„GENEROWANIE WZROSTU RUCHU TURYSTYCZNEGO ŹRÓDŁEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONÓW. WSPÓŁDZIAŁANIE KOOPERACYJNE SZANSĄ NA URUCHOMIENIE KLUCZOWYCH DLA ROZWOJU PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH, NAUKOWYCH, PROMOCYJNYCH W REGIONACH.”

Paneliści:

 • Katarzyna Sobierajska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
 • Andrzej Płonka, Wiceprezydent Związku Powiatów Polskich
 • Andrzej Lewandowski, Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej, były Starosta Sławieński, były Burmistrz Darłowa
 • Witold Załęski Członek Rady Nadzorczej – Bielski Park Technologiczny
I Kongres Klastrow Polskich
Moderator: Bartłomiej Bodio, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej
13:30
Panel III
„Klastry – jak to działa, dobre i złe doświadczenia. Klastry przemysłów high-tech kontra klastry tradycyjnych branż przemysłowych”

Działalność klastrów w Polsce trwa od ponad 10 lat. Początkowo klastry kojarzono wyłącznie z branżami wysokich technologii takimi jak lotnictwo, przemysł biotechnologiczny, czy też IT. Okazuje się jednak, że niezwykle często klastry tworzą przedsiębiorcy w tradycyjnych sektorach gospodarki. Jakie są ich sukcesy, a jakie problemy, na jakie rafy natrafi animator nowo-tworzonego klastra opowiedzą na bazie swoich doświadczeń wieloletni managerowie klastrów.

Paneliści:

m.in.:

 • Wojciech Materna, Koordynator Klastra Firm Informatycznych Polski Wschodniej – Klaster IT
 • Jarosław Bulanda, Dyrektor Śląskiego Klastra Lotniczego
 • Tomasz Leśniak, Wiceprezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw i Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED
 • Prof. dr Shimon Bernard – Cluster Futura, President American High Technology Center, USA
bra
Moderator: Artur Bramora, Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej
14:30
Podsumowanie i zakończenie konferencji

Bartłomiej Bodio, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej

WM
Wojciech Materna, Koordynator Klastra Firm Informatycznych Polski Wschodniej – Klaster IT
Poczęstunek i rozmowy w kuluarach
lunch-r

Patronat

Partnerzy

Dyrektor II Kongresu Klastrów Polskich
Bogdan Węgrzynek
Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie
Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Prezydent Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw
bogdan@klasterip.pl

dr Dariusz Tworzydło – Kontakt dla mediów
dariusz@tworzydlo.pl
602 445 596

Małgorzata Ligas, Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw
malgorzata.ligas@klasterip.pl
731 121 494

Anna Figiel, Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw
Główny Koordynator Public Relations Kongresu Klastrów Polskich
anna.figiel@klasterip.pl
793 321 323

Edyta Pęcherz, Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw
edyta.pecherz@klasterip.pl
501 433 632

Izabela Okarmus, Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw
izabela.okarmus@klasterip.pl
605 124 028

Kamil Patyk, TOP S.A. – Administrator strony
kamilp@topsa.com.pl